Słowniczek poligraficzny

Apla - jednolite tło w technikach graficznych, służące jako podkład pod tekst lub ilustracje. W DTP oraz poligrafii termin ten odnosi się do ilości farby drukowej. Jest to jednolite tło, nałożone jedną farbą dowolnego koloru w ilości dokładnie 100%. W poligrafii efektem apli jest jednolita powierzchnia druku (w przeciwieństwie do rastra), czyli pełne krycie.

Bigowanie - wykonywanie trwałych wgnieceń w grubszych papierach, kartonach i tekturze, w celu ułatwienia zginania ich wzdłuż zmierzonej linii prostej.

CMYK- zestaw podstawowych kolorów w subtraktywnym modelu barw. W wyniku ich mieszania można otrzymać teoretycznie każdą inną barwę. Model CMYK wykorzystuje absorpcję światła przez farbę naniesioną na papier. Gdy białe światło pada na farby półprzeźroczyste, część jego widma jest absorbowana. Kolor, który nie został zaabsorbowany, odbija się i wraca do oka. Teoretycznie połączenie czystych pigmentów niebieskozielonego, purpurowego i żółtego powinno tworzyć czerń absorbującą wszystkie kolory. Ponieważ wszystkie farby do drukarek zawierają zanieczyszczenia, po połączeniu trzech wymienionych farb otrzymuje się w rzeczywistości kolor brudnobrązowy. Musi on być uzupełniony czarną farbą (K zamiast B, które mogłoby się kojarzyć z blue - niebieskim), by dawać prawdziwą czerń. Ten model kolorów polega na połączeniu czterech podstawowych barw: Cyan (cyjan), Magenta (purpurowy), Yellow (żółty), blacK (czarny).

Cromalin - nazwa barwnej odbitki próbnej, wykonanej według patentu firmy DuPont stykowo bezpośrednio z wyciągów barw, polegająca na naświetleniu fotopolimerowych przeźroczystych folii, uczulonych na określone długości fal światła aktynicznego, wywoływanych w tzw. tonerze barwnym.

Dpi - w grafice rastrowej (bitmapy) liczba punktów na długości cala; skrót od ang.: dots per inch (punktów na cal) określająca rozdzielczość grafik bitmapowych. W druku offsetowym stosuje się zazwyczaj rozdzielczość 300 dpi. W druku wielkoformatowym od 20-30 dpi przy bardzo dużych realizacjach do maksymalnie 150 dpi przwydrukach niewielkich. W grafice internetowej stosuje się rozdzielczość 72 dpi.

DTP (Desktop Publishing) - termin oznaczający ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które zostaną powielone metodami poligraficznymi. Inaczej mówiąc DTP jest to komputerowe przygotowanie do druku, od stworzenia projektu, po zastosowanie naświetlarek, czy maszyn drukarskich.

Falcowanie - złamywanie - zespół czynności związanych z zaginaniem arkusza lub odcinka wstęgi papieru, do żądanego formatu, zapewniające kolejność właściwie wydrukowanych druków, z jednoczesnym przyciśnięciem w miejscu zgięcia, w celu uzyskania w tym miejscu trwałego odkształcenia.

Foliowanie - rodzaj laminowania (pokrywania), druków lub innego podłoża przeźroczystą folią z tworzywa sztucznego, w celu uzyskania trwałej powłoki ochronnej i dekoracyjnej.

Gramatura papieru - masa (ciężar) wyrobu papierniczego o powierzchni 1 m2, wyrażony w gramach. W praktyce w poligrafii do druku np. ulotek stosuje się zazwyczaj gramatury papieru w przedziale 135-170 g, cienkich folderów 170-250g, wizytówek 250-300g. Końcowy wybór gramatury papieru do danej realizacji poligraficznej jest ustalany indywidualnie, w zależności od preferencji klienta i jej przeznaczenia.

JPG - Format plików JPEG (Joint Photographic Experts Group) jest najpopularniejszym formatem, rozpoznawalnym przez praktycznie wszystkie programy graficzne. Pliki w formacie JPEG mogą być kompresowane od 10 do 20 razy w stosunku do nieskompresowango oryginału, bez wyraźnie widocznych zniekształceń. Sekret takiego małego zniekształcenia tkwi w tym, że JPEG grupuje osobno informacje o kolorze i osobno o detalach geometrii a następnie kompresuje mocno kolory a znacznie mniej szczegóły geometryczne. Ponieważ oko ludzkie jest mniej czułe na kolory, nie zauważa silnej ich kompresji. JPEG dodatkowo "rozdziela" duże elementy geometryczne od małych, kompresując silniej te duże. W efekcie duża kompresja nie jest tak zauważalna dla oka ludzkiego. Edytując programem graficznym pliki JPEG należy unikać ich wielokrotnego zapisywania. Każde kolejne zapisanie pliku w formacie JPEG nie zmniejsza wprawdzie jego rozmiarów ale wprowadza dodatkowe zniekształacenia. Dlatego edytując plik JPEG np. programem Adobe Photoshop należy zapisywać go w formacie PSD a dopiero na końcu, ostateczną postać obrazu zapisać jako JPEG.

Paser - (punktura) element graficzny umieszczany poza formatem netto publikacji poligraficznej, służący jako "celownik" w druku barwnym do dokładnego nanoszenia obrazu drukowego kolejnymi farbami drukowymi w to samo miejsce. W druku jednokolorowym pasery nie mają zastosowania. Przykładowy paserPasery stanowią miejsce kontroli i punkt odniesienia przy montażu klisz, wykonywaniu odbitek próbnych oraz w samym druku. Znajdują się one na każdym z wyciągów barwnych w tym samym miejscu i mają ten sam kształt. Umiejscowione są najczęściej w rogach lub na środkach marginesów stron w odległości kilku punktów typograficznych na zewnątrz od linii krojenia arkusza. W przypadku większych stron publikacji może mieć zastosowanie zwiększenie ilości paserów. Pasery tworzy się podczas drukowania do PostScriptu (opcja w oknie dialogowym drukowania) lub nanosi ręcznie w programie graficznym. Zazwyczaj znajdują się one w strefie spadów, które są odcinane w procesach introligatorskich. Jednak w niektórych sytuacjach pozostają one na arkuszach gotowego wyrobu i są widoczne dla użytkownika. Dzieje się tak wtedy, gdy w wyrobie końcowym wykorzystywana jest cała szerokość, a czasem także długość arkusza ? np. w przypadku druku gazet lub plakatów.

PDF - format pliku graficznego, stworzony przez Adobe Systems Inc. mogące zawierać całą stronicę lub publikację, a ich przeglądanie i dalsza reprodukcja wymaga jedynie posiadania odpowiedniego interpretera, wbudowanego w RIP lub programu Adobe Acrobat; skrót od ang. Portable Document Format.

RGB - (ang. Red, Green, Blue - czerwony, zielony, niebieski) - podstawowe barwy postrzegane przez ludzkie oko, tworzące addytywny model barw. Poprzez mieszanie trzech podstawowych składników światła kolorowego w różnych proporcjach i natężeniach można otrzymać teoretycznie każdą inną barwę.

Spad drukarski - spad drukarski jest terminem poligraficznym określającym zadrukowany obszar (najczęściej wąski pasek) arkusza, który zostaje odrzucony w wyniku cięcia. Przy drukach w których tło jest zadrukowywane kolorem, lub też elementy grafiki dochodzą do krawędzi projektu, uwzględnienie w projekcie spadów staje się koniecznością. Dzieje się tak z powodu niedokładności urządzeń introligatorskich - gilotyn i krajarek, których dokładność cięcia jest różna. W związku z tym, wszystkie barwne obszary dochodzące do marginesu dokumentu muszą zostać rozszerzone, aby wychodziły poza jego brzeg na szerokość 3-5mm, w zależności od dokładności sprzętu introligatorskiego i specyfiki procesów drukarskich występujących w poszczególnych drukarniach. Zawsze należy zaznaczyć w projekcie linie cięcia, lub podać wielkość spadów. Jest to niezwykle istotna wiadomość dla drukarni, która w innym przypadku może nieprawidłowo ustalić linie cięcia. Większość programów graficznych przeznaczonych do DTP, wykonuje takie znaczniki sama, jeżeli oczywiście sprecyzowane zostaną wielkości spadów. Jeżeli jednak znaczniki robionę są ręcznie pamiętać należy, że z oczywistych powodów, linie cięcia poziome i pionowe nie mogą się z soba stykać i oddalone powinny być od punktu, w którym się krzyżują o wielkość wyznaczoną na spad. W przeciwnym razie po cięciu ich części mogą pozostać na wydruku, niepotrzebnie go szpecąc.

TIFF (Tagged Image File Format) jest uniwersalnym formatem zapisu plików obrazowych, rozpoznawalnym przez znakomitą większość komputerowych programów graficznych. Pliki zapisane w tym formacie mogą być kompresowane bezstratnie. W tym formacie można zapisywać obrazy z 16 bitową rozdzielczością (wielowarstwowe, z przestrzeni barw CMYK). Z tego powodu jest to format powszechnie stosowany przy publikowaniu materiałów techniką drukarską.

promocje, rabaty, newsletter,
dogodne warunki płatności
Plotery
Używane plotery z ROCZNĄ GWARANCJĄ. Nowe głowice, filtry, maszyny po kompletnym przeglądzie. Dostawa, instalacja, przeszkolenie.
  • Mutoh Toucan
  • Mutoh Rockhopper
  • Mutoh Spitfire
  • Mutoh Osprey

tania drukarnia warszawa | plotery uzywane | ulotki | wizytówki | druk wielkoformatowy | wydruki wielkoformatowe | plakaty | tania drukarnia